Till innehållet

Hem och fritid

De flesta olyckor sker i hemmet och på fritiden. Vanliga orsaker är slarv och bristande kunskap. Därför är det viktigt att veta hur du kan skydda dig själv, din familj och dina vänner. Här hittar du tips och råd när det gäller brandskydd och säkerhet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019