Till innehållet

En säker fritid

Här får du tips om vad du ska tänka på när du befinner dig på sjön, isen, campar och grillar. Många olyckor inträffar i samband med dessa aktiviteter och därför är det viktigt att du vet hur du minskar risken för dessa olyckor, samt att du vet hur du ska bete dig om olyckan trots det skulle inträffa.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019