Till innehållet

Bad och båtliv

Varje år omkommer och skadas många barn och vuxna i samband med bad och båtar. För att förebygga olyckor finns det några saker du kan tänka på. Att ha kunskap om risker och hur du kan undvika dessa gör att du kan känna dig tryggare.

Bada säkert

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Simma längs med stranden och inte för långt ut.
 • Håll uppsikt, tänk på att barn och vuxna oftast drunknar i tysthet.
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar.
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten eller där varningsskyltar anger att det är grunt.
 • Spring inte på bryggor, du kan falla och skada dig.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • När du ska livrädda någon – ha alltid något mellan dig och den nödställde, den så kallade
  förlängda armen.
 • Lek inte med livräddningsmaterial – det är viktigt att utrustningen fungerar vid en nödsituation.

Video om vattenlivräddning - när olyckan är framme

Denna video är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och lär dig hur du ska agera när olyckan är framme.

Säkerhet i båten

 • Använd alltid flytväst. Kontrollera att flytvästen har lämplig passform och bärighet.
 • Kontrollera att båten är sjöduglig och att all utrustning fungerar.
 • Sitt ner i båten – byt plats en i taget om absolut nödvändigt.
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet.
 • Om du behöver hjälp – vifta långsamt med armarna över huvudet och åt sidorna.
 • Ta upp en nödställd i aktern på båten.
 • Drick inte alkohol när ni är ute på sjön.
 • Skaffa kunskap om sjömärken och de regler som gäller ute på sjön.
 • Meddela hemma vart ni ska åka och när ni tänker komma tillbaka. Om färdplanen ändras, glöm inte att meddela detta.

Brandskydd i fritidsbåt

Enligt de flesta försäkringsvillkor ska alla motordrivna båtar vara utrustade med minst en tvåkilos handbrandsläckare med pulver. Om båtens längd överstiger tio meter ska den ha minst två.

Lär dig var brandsläckarna finns och hur de används. Vibrationerna i en båt gör ofta att pulvret i handbrandsläckare klumpar ihop sig. Ta därför för vana att ta loss släckaren och vänd den några gånger då och då samtidigt som du kontrollerar att mätaren på de tryckladdade släckarna fortfarande pekar på grönt.

Spritkök och gasolspisar

Lågan från ett spritkök är ibland svår att upptäcka. Olyckor är vanliga i samband med påfyllning. Gasolspisar och gasolvärmare är andra brandrisker ombord. Båtens rörelser gör att skarvar och anslutningar kan lossna.

Använd aldrig en kolgrill i en båt. Lagra heller aldrig sprayflaskor, gasol eller liknande i motorrum eller ett annat utrymme där en brand kan tänkas uppstå.

Om båten börjar brinna

En brinnande båt exploderar sällan men tryckkärl, sprayflaskor och gasoltuber etc kan i värsta fall explodera och utgöra personfara om de hettas upp vid mer långvarig brandpåverkan.

 • Undvik att genast hoppa i vattnet vid brand ombord till sjöss om du inte omedelbart hotas. En brand i vätskor som läckt ut brukar dämpa sig efter bara någon minut.
 • Stanna motorn och styr fören mot vinden.
 • Stäng bränslekranen och vrid av gasolen på huvudkranen.
 • Stäng av huvudströmmen.
 • Använd handbrandsläckaren om det går utan att ta för stora risker. En pulversläckare har flera meters kastlängd och pulvret är mycket effektivt mot vätskebränder.
 • Spruta med korta svepande rörelser tills lågorna har slagits ner. Kontrollera effekten och spruta en gång till så att du är övertygad om att det är helt släckt. Tömningstiden för en 2-kilos släckare är ca 8 sekunder. Försök därför spara på pulvret.
 • Se till att larm har gått fram och att alla har en ordentlig flytväst på sig innan ni överger båten. Stanna i närheten tills hjälpen kommer fram.

Om branden bryter ut medan du befinner dig med andra förtöjda båtar bör du göra vad som går för att hindra att branden sprider sig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2024
Hem och fritid