Till innehållet

Alkohol i trafiken

Alkohol och narkotika hör inte hemma i trafiken. Med alkohol eller andra droger i kroppen är du en livsfarlig bilförare. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor har cirka 20 procent alkohol i kroppen. Vid singelolyckor är det nästan hälften.

Så påverkar alkoholen körförmågan

Det är en självklarhet för de flesta att inte dricka alkohol eller använda andra droger och sedan sätta sig bakom ratten. Ändå har vi i Sverige minst 15 000 resor varje dag med förare som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes.

Alkoholen påverkar i stort sett hela kroppen, både insidan och utsidan. Synen försämras, reaktionstiden blir längre, kroppen får svårare att koordinera sina rörelser, uppmärksamheten avtar och tröttheten smyger sig på.

Prestationsförmågan kan vara nedsatt även dagen efter

Normalt förbränner vi i genomsnitt 0,15 promille alkohol per timme, men förbränningshastigheten varierar mellan individer. Det finns inget mirakelmedel som påskyndar förbränningen, utan tiden är helt avgörande. Prestationsförmågan kan vara påtagligt nedsatt dagen efter, trots att promillehalten är noll. Den effekten kan sitta i ganska länge och man bör därför avstå från körning dagen efter man har druckit.

Vad säger lagen om rattfylleri?

Rattfylleri är när en person kör ett motordrivet fordon med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller har narkotika i blodet. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse.

Grovt rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet fordon har minst 1,0 promille alkohol i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften, är avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel och kör på ett sånt sätt att det innebär påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom återkallas i normalfallet körkortet under 12 månader. Om det finns försvårande omständigheter kan spärrtiden bli längre.

Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst två år och körkortet kan återkallas under 24 månader. Grovt rattfylleri i kombination med grovt vållande till annans död kan ge upp till åtta års fängelse.

Don't drink and drive

Don't drink and drive vill göra ungdomar uppmärksamma på riskerna med alkohol, droger och rattfylleri. Det handlar om att stoppa ett mycket farligt och respektlöst beteende, rädda liv och förhindra livslånga skador i onödiga olyckor.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023
Hem och fritid