Till innehållet

Grilla

Att grilla är trevligt men se upp med risken för brännskador och bränder. Kontrollera alltid med kommunen om eldningsförbud råder. Se till att du har möjlighet att släcka bränder som uppstår.

Grilla med kol eller briketter

Följ bruksanvisningar för tändhjälpmedel och använd en tändvätska avsedd för grillkol eller briketter. Att hälla brännbar vätska direkt på glöden, eller att använda fel typ av vätska, kan orsaka svåra olyckor. Använd aldrig bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök när du grillar. Var försiktig med gnistor och kringflygande aska.

Efter grillningen: Släck glöd och aska eller ställ grillen med lock på en säker plats. Många bränder uppstår av osläckt aska eller glödrester i soporna eller någon annanstans där det kan ta eld. Ställ aldrig grillar med glödrester inomhus, till exempel i garage eller intill ytterväggar. Tänk på att glöden avger giftig kolmonoxid, en starkt giftig gas som kan vara livsfarlig att andas in.

Engångsgrillar

Engångsgrillar kan bli mycket varma och lätt orsaka bränder, speciellt om de står i torrt gräs. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Släng heller inte heta engångsgrillar i sopkorgar. Ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka en brand.

På balkongen

Öppen balkong

Räddningstjänsten avråder från att grilla på balkongen. Avstånden på en balkong är ofta små vilket innebär att en låga eller heta delar på en grill kommer för nära material som kan börja brinna. Kolgrillar och gasolgrillar bör därför inte användas. Utöver brandrisken finns det även andra orsaker till att helt undvika att grilla på balkongen. Till exempel kan rök från en grill kan upplevas som störande för dina grannar.

Inglasad balkong

Att grilla på en inglasad balkong kan vara direkt livsfarligt. Främsta orsaken till detta är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska. Gasolgrillar får inte förekomma på inglasade balkonger.

Vilka regler finns där du bor?

Tala med bostadsrättsföreningen eller hyresvärden för att få veta vilka regler som gäller för grillning där du bor. Det är fastighetsägaren som bestämmer vad som gäller i specifik fastighet.

Gasolgrill

Checklista för grillning med gasolgrill.

 • Kontrollera att gasolgrillen är CE-märkt. Det är tillverkarens garanti för att EU:s säkerhetskrav är uppfyllda.
 • Det ska finnas en regulator eller reducerventil som anpassar trycket på gasolen mellan flaskan och grillen.
 • Undersök slangen från regulatorn till grillen inför varje sommar. Böj på den. Om det finns sprickbildningar i gummit, byt slangen!
 • När du ska montera gasolgrillen, se till att kopplingarna är täta. Använd läckspray eller läckindikator. Gör den kontrollen varje gång du byter flaska.
 • Större gasolbehållare är vänstergängade. Skruvar man åt fel håll kan man skada gängorna med läckage som följd.
 • Grillen ska inte stå nära brännbart material, exempelvis parasoll, vedhögar och intilliggande byggnader.
 • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Det kan hindra fett och matrester att rinna ner i dropplådan och ökar risken för brand.
 • Ha en handske nära. Om det börjar brinna är det viktigt att du kan stänga av gastillförseln.
  Se till att brandsläckare finns i närheten. Försök aldrig släcka en eld i en gasolgrill med vatten.
  Fettavlagringar kan ta eld, så rengör grillen regelbundet efter användning.

Grillning och allmemansrätt

Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk, då är all öppen eld förbjuden, även vid iordninggjorda eldplatser!

Om du grillar i naturen

 • Det är viktigt att välja rätt plats, till exempel grus- eller sandmark och tillgång till vatten att släcka med. Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten.
 • Elda inte om det blåser hårt! Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är
  risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.
 • Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.
 • Eldstaden är ingen plats för sopor. Lägg inget obrännbart skräp i elden.
 • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd måste du låta vara ifred.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Hem och fritid