Risk för gräsbrand

Risken för gräsbrand är nu stor. Ta det försiktigt med öppen eld i naturen.

Stäng meddelande
Till innehållet

Olyckor och kris

Här kan du bland annat läsa vad du ska göra om du kommer först till en olycksplats, hur du kan förbereda dig för en krissituation och vilket stöd du kan få om du drabbats av en olycka eller kris.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018