Till innehållet

Tillfälliga övernattningar

Det har blivit mer vanligt att olika grupper övernattar i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet i sådana lokaler är dimensionerat för dagverksamhet och inte för övernattningar. I en del lokaler krävs det därför åtgärder innan det är tillräckligt säkert att sova i dem. Andra lokaler är så dåligt anpassade att man inte bör övernatta i dem alls.

Brandskydd vid övernattning

Det byggnadstekniska brandskyddet i sådana lokaler som nämns ovan är dimensionerat för den dagliga verksamheten och inte för övernattning. Lokaler som är avsedda för övernattning har högre krav på brandcellsindelning, utrymningslarm med mera.

Lokalernas ägare och nyttjare har alltid det fulla ansvaret för brandsäkerheten.

Vi vill känna till övernattningen

Tillfälliga övernattningar ska anmälas till Värends Räddningstjänst i god tid, senast 10 arbetsdagar i förväg. Räddningstjänsten ska informeras om:

  • Var och när övernattningen sker
  • Hur många som övernattar
  • Vem som är ansvarig/kontaktperson för övernattningen,
  • Mobiltelefonnummer till ansvarig/kontaktperson

Anmäl er övernattning genom att fylla i formuläret via länken nedan.

För mer fördjupad information, samt regler och råd hänvisar vi till våra riktlinjer för tillfällig övernattning som du hittar via länken nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2024
Hem och fritid