Till innehållet

Officiell anslagstavla

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser. Vår anslagstavla finns också på brandstationen i Växjö, Fagrabäcksvägen 7.

Anslag/bevis

Genom att anslå våra protokoll offentliggör vi att protokollet är justerat och att det i och med det finns möjlighet att överklaga beslut. Den möjligheten finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Anslagsbevis Direktionen för Värends räddningstjänstförbunds protokoll 2023-09-07 , 74.5 kB.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas vid ett sammanträde. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2023