Till innehållet

Officiell anslagstavla

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser. Vår anslagstavla finns också på brandstationen i Växjö, Fagrabäcksvägen 7.

Anslag/bevis

Genom att anslå våra protokoll offentliggör vi att protokollet är justerat och att det i och med det finns möjlighet att överklaga beslut. Den möjligheten finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas vid ett sammanträde. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Kungörelse Direktionen för Värends Räddningstjänst 2021-12-09 , 343.6 kB.

Budget och verksamhetsplan 2022 Förslag , 343.6 kB.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2022