Till innehållet

Camping

Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt – ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det trots allt blir en brand måste du vara beredd att själv ingripa. När räddningstjänsten kommer fram är det ofta för sent.

Minska risken för brand

En brandvarnare och en gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner.

Står tält och campingfordon för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Det är viktigt att rekommenderade avstånd hålls. Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

Hantera gasolen rätt

Använder du gasol för värme eller matlagning måste du ha god kunskap om hur man gör det på ett säkert sätt. Det är viktigt att ha god ventilation i anslutning till utrustningen. Gasol är ingen giftig gas, men den är mycket brännbar och explosiv. Läckande gasol kan dessutom orsaka kvävning eftersom den tränger undan syre. Kontrollera att alla slangar och kopplingar
till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage.

Gasolflaskor får aldrig ligga ner, då fungerar inte säkerhetsventilen.

Placera gasolutrustning med tillräckligt avstånd från brännbart material. Om inga instruktioner finns bör avståndet vara minst 60 cm.

Ta för vana att kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Vid behov kan du få hjälp med läckageprovning genom någon husvagnsklubb eller husvagnsförsäljare. Vid kontrollbesiktning finns ofta möjlighet att få gasolanläggningens täthet kontrollerad.

Film: Gasol i husvagn och husbil

Grilla säkert

Grilla aldrig i förtältet eller hustältet. Glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig giftig koloxid.

Grillen ska stå på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från tältet eller husvagnen.
Förvara tändvätska minst tre meter från grillen.

Lämna aldrig grillen utan tillsyn.

Lägg använt grillkol, gäller även engångsgrillar på avsedd, anvisad plats. Använt bränsle från en kolgrill kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.

Rekommenderade avstånd

Avståndet mellan två campingfordon eller mellan ett campingfordon och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter.

Med campingfordon menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.

Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls.

I bilden nedan visas de rekommenderade säkerhetsavstånden.

Rekommenderade avstånd för campingplatser

Se över din elutrustning

Du som campinggäst måste se till att din elektriska utrustning är i säkert skick. Exempelvis är det viktigt att all utrustning du ansluter är CE-märkt och att alla kablar är hela.

En billig livförsäkring är att låta en elinstallatör göra en översyn av den elektriska installationen i husvagnen. Eftersom installationen är utsatt för kraftiga vibrationer och skakningar under färd är det viktigt att följa upp med egna regelbundna kontroller.

Om campingens anslutningsuttag är installerade efter 1juni 1994 ska de vara skyddade av jordfelsbrytare. Kontrollera att så är fallet. Ta för säkerhets skull med en egen jordfelsbrytare. Om uttagen är monterade på lägre höjd än 1,7m ska dessa vara utförda med petskydd eller hållas låsta såväl när stickproppen är uttagen som när stickproppen är insatt. Detta så att risken för barnolycksfall begränsas.

Anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn bör inte vara längre än 25 meter. Undvik sladdvindor, och om sådana används: rulla ut hela sladden. I en upprullad sladd kan värmen stiga så att isoleringen smälter, i värsta fall med strömförande bil och husvagn som följd.

Om det börjar brinna

 • Agera efter principen: Rädda – Varna – Larma – Släck.
  Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten.
  Försök släcka om du har släckare eller slang, men ta inga onödiga risker.
 • Vid behov av hjälp i en nödsituation – ring 112.
 • Om det brinner hos grannen – flytta om möjligt campingenheter och
  tält som är i fara.
 • Möt upp när räddningstjänsten kommer till platsen och visa var det
  brinner.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2024
Hem och fritid