Till innehållet

Elda för trivsel och uppvärmning

De flesta bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Genom att se till att installationen sköts på rätt sätt, att du eldar på rätt sätt och att sotning och brandskyddskontroll sker kan du minska risken för att det börjar brinna hemma hos dig och bidrar också till mindre miljöpåverkan.

Installera rätt

Innan du kan börja med installationen av din eldstad ska du göra en anmälan om detta till din kommun. Du som byggherre ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Följ alltid installationsanvisningarna. Du ska också se till att tillräckliga kontroller och provningar utförs och godkänns innan eldstaden kan börja användas.

Elda rätt

Syre

Elden behöver rätt mängd tilluft för att brinna bra, att låta elden pyra är inte bra. Om du har dåligt drag i skorsten, eller om det ryker in, kontrollera att du inte har en mekanisk frånluft i gång. En vanlig orsak till att det ryker in är att en stark köksfläkt stjäl all tilluft. Ibland kan du behöva öppna ett fönster när du tänder brasan för att ge tillräckligt med tilluft vid uppstarten av brasan. Kontrollera att röken som kommer ur skorstenen är ljus, klar och genomskinlig, inte gul eller svart.

Tänd i toppen

När du tänder veden i toppen, istället för botten, tillåter du att en mer fullständig förbränning kan ske och på så sätt kan du minska mängden luftföroreningar och sot från din eldstad. Dessutom brinner elden jämnare och ger mer värme per vedträ.

Bränsle

Använd lagom torr ved. Fuktig ved kyler ner brasan och ger en dålig förbränning som kan skapa tjära. Rök från fuktig ved luktar dessutom illa och kan störa grannarna.

Håll koll på mängden ved som du stoppar in i eldstaden. Många lokaleldstäder rymmer mer ved än vad skorstenen tål. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Risk finns då för värmeöverföring till brännbara byggnadsdelar.

Värme

Elda aldrig mer än 2-3 kilo ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än 3-4 timmar i sträck. Låt eldstaden svalna lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.

Ett bra hjälpmedel för att ta reda på om du eldar rätt är att skaffa en rökgastermometer. En lagom rökgastemperatur i en genomsnittlig eldstad är cirka 300-350 grader. En hög rökgastemperatur betyder att du eldar för snabbt och hårt och utsätter skorstenen för belastningar. En låg rökgastemperatur visar på att du pyreldar, elden får inte tillräckligt med syre eller så går det åt för mycket energi till att koka bort vatten från den fuktiga veden. Pyreldning leder till att tjära fastnar på insidan i skortsenen vilket kan orsaka soteld. En skorsten ska klara cirka 450 grader.

Låt eldstaden vila

Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.

Hantera askan

Eldar man med rent bränsle är askan ett utmärkt gödningsmedel för trädgården! I synnerhet fruktträd och vedartade buskar behöver näringsämnena från vedaskan. Du kan också lämna din aska på någon av kommunens återvinningscentraler.

Sotning och brandskyddskontroll

Sotningsfrister, det vill säga med vilket intervall en förbränningsanordning ska rengöras, beslutas för Växjö och Alvesta kommuner av Värends räddningstjänst förbundsdirektion. Du kan läsa mer om rengöring och sotning och sotningsfrister på sidan om föreskrifter för rengöring . Har du en eldstad ska den brandskyddskontrolleras regelbundet. Hör efter med sotaren eller brandskyddskontrollanten om din eldstad finns med i registret för återkommande kontroller.

Skorstenslösa kaminer

Skorstenslösa kaminer ger möjligheten att ha en öppen spis utan att behöva en skorsten. Bränslet är i de flesta fall en mycket brandfarlig vätska. Kaminerna ska vara typkontrollerade, rätt monterade och användas på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Kaminerna får bara eldas med det bränsle de är avsedda och provade för.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023
Hem och fritid