Till innehållet

Elda för trivsel och uppvärmning

De flesta bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Genom att se till att installationen sköts på rätt sätt, att du eldar på rätt sätt och att sotning och brandskyddskontroll sker kan du minska risken för att det börjar brinna hemma hos dig.

Installera rätt

Innan du kan börja med installationen av din eldstad ska du göra en anmälan om detta till din kommun. Du som byggherre ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Följ alltid installationsanvisningarna. Du ska också se till att tillräckliga kontroller och provningar utförs och godkänns innan eldstaden kan börja användas.

Elda rätt

Använd bara torr ved

Fuktig ved är inte bara svår att tända, den ökar även risken för att det bildas en rad restprodukter som fastnar i rökkanalen och som sedan kan börja brinna, en så kallad soteld. Fukthalten i veden ska understiga 20 procent innan du använder den. Är du osäker på hur torr din ved är kan du köpa en fuktmätare som du kan mäta fukthalten med.

Följ eldningsinstruktioner

Beträffande hur mycket du får elda i din eldstad så gäller det först och främst att ta del av de anvisningar som följer med eldstaden. Dessa anvisningar anger i regel den mängd ved som får eldas under en viss tidperiod, exempelvis en timme. Det är viktigt att du följer anvisningarna noga då eldstaden med tillhörande rökkanal ofta är testad och typgodkänd utifrån just de förutsättningarna. Några marginaler för att elda mer finns i praktiken inte för vissa typer av eldstäder.

Det är inte bara mängden bränsle som spelar roll. Du behöver också veta hur du ska få till en bra förbränning genom att justera drag och spjäll på ett riktigt sätt. Din återförsäljare ska i samband med köpet informera dig om hur du ska göra när du eldar i just den anläggning som du skaffat. Även din lokale sotare kan hjälpa dig med hur du ska elda och hur mycket du får elda per timme. Lyssna på dessa råd och anvisningar.

Låt eldstaden vila

Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.

Hantera askan

Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock.

Instruktionsfilm

MSB har tagit fram en instruktionsfilm för hur du eldar rätt i din bostad.

Sotning och brandskyddskontroll

En lokaleldstad som en braskamin ska sotas minst en gång om året. Har du en eldstad ska den brandskyddskontrolleras regelbundet. Hör efter med sotaren eller brandskyddskontrollanten om din eldstad finns med i registret för återkommande kontroller.

Skorstenslösa kaminer

Skorstenslösa kaminer ger möjligheten att ha en öppen spis utan att behöva en skorsten. Bränslet är i de flesta fall en mycket brandfarlig vätska. Kaminerna ska vara typkontrollerade, rätt monterade och användas på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Kaminerna får bara eldas med det bränsle de är avsedda och provade för.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2021
Hem och fritid