Till innehållet

Sotning och brandskyddskontroll

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Alla fasta förbränningsanordningar, som eldstäder och pannor, ska sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet. Vid sotning görs förbränningsanordningen och rökkanalen fri från sot. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras att anläggningen är hel och sköts på ett bra sätt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2017