Till innehållet

Brandsäkerhet i flerfamiljshus

Ett bra brandskydd i ett flerfamiljshus består av flera olika delar och bygger på att alla parter, både boende och fastighetsägare, tar ansvar.

Brandvarnare i varje lägenhet

Varje lägenhet ska ha minst en brandvarnare. Fastighetsägaren är skyldig att sätta upp en brandvarnare. Du som boende har ansvar att byta batterier och testa brandvarnaren för att se att den fungerar som den ska. Du kan naturligtvis också köpa en brandvarnare på egen hand. Det är bra att ha fler än en brandvarnare i sin bostad.

Om det börjar brinna i din lägenhet

Om det börar brinna i din lägenhet ska du först varna alla som finns i lägenheten.

Om du bedömer att det är möjligt, försök att släcka branden, men ta inga risker. Om du inte kan släcka branden själv, stäng dörren till det utrymme där det brinner.

Lämna lägenheten och stäng ytterdörren för att hindra att branden och den giftiga röken sprider sig. Röken är livsfarlig och dödar mycket snabbt.

Ring 112 och möt räddningstjänsten utanför huset.

Om det börjar brinna i grannens lägenhet

Om det brinner i en annan lägenhet eller någon annan stans i huset ska du stanna kvar i din egen lägenhet. Gå aldrig ut i en rökfylld trappa. Du är säkrast i din egen lägenhet. Räddningstjänsten har specialutrustning för att kunna hjälpa dig. Ytterväggar, väggar, tak och fönster i en lägenhet ska vara byggda på så att de kan stå emot en brand i 30-60 minuter. 

Stäng dörrar och fönster. Ring 112.

Förvaring och brandsäkerhet

Förvaring i trapphus

Föremål som förvaras i en utrymningsväg (ex. barnvagnar, tidningsinsamlingar eller julgranar) kan rökfylla trapphuset om det börjar brinna. Dessutom kan de hindra vid utrymning och försvåra för räddningstjänstens personal och utrustning.

Grundregeln är att det ska vara rent i trapphus, men det kan kollidera med till exempel tillgänglighet för funktionshindrade och äldre. Rullatorer, elrullstolar och vanliga rullstolar kan stå i trapphuset om de inte står i vägen. Det är dock inte tillåtet att ladda ett eldrivet fordon i trapphuset.

Även barnvagnschassier och postboxar kan stå i trapphus om de inte utgör ett hinder för vägen ut. Trapphuset är också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.

Ett informationsblad om brandsäkerhet i trapphus att sätta upp i trapphuset finns att beställa gratis hos MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

En fastighetsägare kan ha egna regler för förvaring i trapphus, exempelvis för att underlätta städning.

Förvaring på vind och källare

Brandfarliga varor, såsom tändvätska, gasol och besin, får inte förvaras i vinds- eller källarförråd.

Vinds- och källargångarna ska hållas fria från hindrande föremål.

En möjlig brandrisk i förråd är när oskyddade elarmaturer kan komma i närhet av brännbara föremål. Se till att lampor har en kåpa och stapla sakerna med försiktighet.

Förvaring i garage

I garage är det normalt tillåtet att utöver själva fordonet förvara en uppsättning däck. En fastighetsägare kan dock av ordnings- eller säkerhetsskäl ha strängare regler om vad som får förvaras eller inte.

Förvaring av mopeder och motorcyklar

Du får förvara motorcyklar eller mopeder i cykelförrådet förutsatt att det är brandtekniskt avskilt från byggnaden i övrigt, samt att cykelförrådet har en egen ingång från det fria. Utrymmet ska vara ventilerat direkt till det fria. 

Behöver jag skylta upp om jag har syrgas hemma?

Förvarade gasflaskor bör märkas ut med varningsskylt på exempelvis insidan av ytterdörren. Placeringen ska ske lågt, under en meters höjd.

Fastighetsvärdens regler

Det är viktigt att komma ihåg att en fastighetsägare kan ha egna regler för förvaring och säkerhet i fastigheten. Ta kontakt med aktuell fastighetsägare om du undrar vilka regler som gäller för just ditt hus.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2023
Hem och fritid