Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller från klockan 10:00 den 30 maj 2020 och tills vidare.

Stäng meddelande

Organisation och kontaktuppgifter

Förbundsledning

Förbundsledningen utgörs av en förbundschef och en räddningschef.

Jörgen Gertsson

Förbundschef
0470-76 65 11, jorgen.gertsson@vaxjo.se 

Joakim Karlsson

Räddningschef
0470-76 65 12, joakim.karlsson@vaxjo.se 

Förbundskansli

Förbundskansliet tillhandahåller administrativ service och tjänster till ledning, verksamhetsansvariga, medarbetare, medborgare och politiker.

Erik Krig

Förbundsekonom
0470-76 65 13, erik.krig@vaxjo.se

Niclas Karlsson

Förbundssekreterare
0470-76 65 14, niclas.karlsson@vaxjo.se 

Karin Ljungberg

Kommunikatör/administratör
0470-76 65 15, karin.ljungberg@vaxjo.se

Förebyggande avdelningen

Avdelningen ansvarar för det förebyggande arbetet inom Värends räddningstjänst. I arbetet ingår bland annat att informera och utbilda kring brand- och trafiksäkerhet, genomföra tillsyner, besluta om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor och hantera remisser.

Roger Petersson

Avdelningschef
0470-76 65 42, roger.petersson@vaxjo.se  

Daniel Bard

Kombibrandman/brandinspektör
0470-76 65 03, daniel.bard@vaxjo.se 

Hans Svensson

Brandingenjör
0470-76 65 43, hans.svensson@vaxjo.se 

Nellie-Kim Millbourn

Brandingenjör
0470-76 65 17, nellie-kim.millbourn@vaxjo.se

Annie Lennartsson
Brandingenjör
0470-76 65 29, annie.lennartsson@vaxjo.se

Sebastian Severinsen
Brandingenjör
0470-76 65 33, sebastian.severinsen@vaxjo.se

Operativa avdelningen

Operativa avdelningen är den utryckande delen av organisationen och den utgörs av en heltidsstation, åtta deltidskårer, ett räddningsvärn och ett frivilligt räddningsvärn.

Conny Peterson

Avdelningschef
0470-76 65 25, conny.peterson@vaxjo.se

Dan Nyberg

Lagansvarig styrkeledare lag 1
dan.nyberg@vaxjo.se

Mikael Oscarsson

Lagansvarig styrkeledare lag 2
mikael.oscarsson@vaxjo.se

Peter Rooth

Lagansvarig styrkeledare lag 3
peter.rooth@vaxjo.se 

Urban Pettersson

Lagansvarig styrkeledare lag 4
urban.pettersson@vaxjo.se

Christer Erlandsson

Platsansvarig Alvesta
christer.erlandsson@vaxjo.se 

Leif Carlsson

Platsansvarig Växjö deltid
leif.carlsson2@vaxjo.se 

Jonas Erelt

Platsansvarig Lammhult
jonas.erelt2@vaxjo.se

Johan Brandi

Platsansvarig Vislanda
johan.brandi@vaxjo.se 

Ola Sjö

Platsansvarig Braås
ola.sjo@vaxjo.se 

Ida Ax

Vik. platsansvarig Rottne
ida.ax@vaxjo.se 

Christer Karlsson

Platsansvarig Moheda
christer.karlsson@vaxjo.se 

Anton Svensson

Platsansvarig Ingelstad
anton.svensson2@vaxjo.se 

Leif Fransson

Platsansvarig Grimslöv
leif.fransson@vaxjo.se 

Hans Gullstrand

Platsansvarig Västra Torsås
hans.gullstrand@vaxjo.se

Avdelningen för stöd och kompetens

Avdelningen stödjer övriga organisationen i bland annat upphandlingsfrågor, driftfrågor samt utbildning och kompetensutveckling för förbundets personal. Övningsanläggningen Nothemmet och dess personal organiseras här.

Ulf Andersson

Driftinspektör
0470-76 65 26, ulf.andersson1@vaxjo.se 

Andreas Arnesson

Serviceman
0470-76 65 53, andreas.arnesson@vaxjo.se

Stadija Kostic

Lokalvårdare
0470-76 65 00 (växel) 

Magnus Månsson

Insatsledare
0470-76 65 21, magnus.mansson@vaxjo.se

Hans Fransson

Insatsledare
0470-76 65 56, hans.fransson@vaxjo.se

Krister Holgersson

Insatsledare
0470-76 65 28, krister.holgersson@vaxjo.se 

Fredrik Bengtsson

Insatsledare
0470-76 65 04, fredrik.bengtsson@vaxjo.se 

Oscar Rehnström

Insatsledare
0470-76 65 22, oscar.rehnstrom@vaxjo.se

Andreas Rosenberg

Insatsledare
0470-76 65 45, andreas.rosenberg@vaxjo.se

Jarl Karlsson

Insatsledare
0470-76 65 44, jarl.karlsson@vaxjo.se

Daniel Bard

Kombibrandman brandinspektör
0470-76 65 03, daniel.bard@vaxjo.se 

Filip Rydberg

Kombibrandman brand och olycksinformation
0470-76 65 88, filip.rydberg2@vaxjo.se

Jocke Svensson

Kombibrandman drift och underhåll
0470-76 65 46, jocke.svensson@vaxjo.se 

Filip Hörberg
Kombibrandman rekrytering
0733-35 45 61, filip.horberg@vaxjo.se

Filip Urbanec
Kombibrandman insatsplanering/automatlarm
0470-76 65 16, filip.urbanec@vaxjo.se

Adresser och öppettider

Vår växel, 0470-76 65 00, är öppen måndag-fredag 07:30-16:30. 

Besöksadress

Fagrabäcksvägen 7  (infart från Norrtullsgatan).

Postadress

Box 1232
351 12 Växjö

Fakturaadress

Box 982
831 29 Östersund

Obs! Referensnummer (sex siffror) krävs.

Webbadress

www.vrtj.se

E-postadress

raddningstjansten@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2020