Till innehållet

Brandvarnare

En brand växer fort. Se till att ha fungerande brandvarnare i din bostad. Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. De kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. En brandvarnare är därför det billigaste och mest effektiva skyddet en privatperson kan skaffa sig när det gäller brand i hemmet.

Skaffa flera brandvarnare

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Så kom ihåg att också utrusta fritidshus, husvagn, båt eller andra platser där du sover med brandvarnare. Resebrandvarnare är ett enkelt sätt att bättra på säkerheten när du reser utomlands. 

Oavsett vilken typ av brandvarnare du väljer - se till att brandvarnaren har standardmärkningen: SS-EN 14604.

Placering

Brandvarnare ska monteras i taket, eftersom de larmar snabbare när de sitter där. Det ska vara minst 50 cm till närmaste vägg runt brandvarnaren. Detta för att undvika att luftströmmar fördröjer aktiveringen.

Om det inte är möjligt att montera brandvarnare i taket kan den monteras på vägg. Då ska den sitta cirka 15 cm från taket.

Lag och ansvar

I nybyggda bostäder ska det finnas utrustning som tidigt upptäcker och varnar om det börjar brinna. Det enklaste och vanligaste sättet att uppfylla kravet är att ha en brandvarnare. Det finns motsvarande krav i den lagstiftning som reglerar brandskyddet i befintliga byggnader. Fastighetsägaren har ansvaret för att det finns en brandvarnare uppsatt där du bor. I hyresrätter brukar det vara mest praktiskt att hyresgästen själv ansvarar för att testa varnaren och byta batteri vid behov.

Testa dina brandvarnare

Testa alla brandvarnare genom att trycka på testknappen minst en gång i månaden och efter du har varit borta en längre tid.

Varför så ofta?

Batterier kan tappa sin laddning om de inte aktiveras på länge.  När man trycker på knappen aktiverar man batteriet. Risken finns annars att batteriet laddar ut helt, utan att ge ifrån sig någon varningssignal. Brandvarnares detekteringsfunktion behöver testas eftersom det inte avges någon automatisk varningssignal om det uppstår något tekniskt fel i brandvarnaren.

Batteribyte

Byt batteri i brandvarnare när den varnar för dåligt batteri eller inte fungerar.  Den börjar varna när nivån sjunker. Då är det cirka 30 dagar kvar tills batteriet är helt slut.

Skötsel

Gör rent brandvarnare en gång per år, eller om de larmar utan anledning. Damm och partiklar kan ge oönskade larm och försämra funktionen i brandvarnaren. Rengör genom att dammsuga med en mjuk borste och torka utsidan med en lätt fuktad trasa.

Hjälpmedel för funktionsnedsatta

Det finns hjälpmedel som förstärker brandvarnarens signal så att du som hör dåligt uppfattar larmet. Det finns också optiska hjälpmedel som gör att en lampa blinkar då brandvarnaren larmar och apparater som ger ifrån sig vibrationer när larmet går. Olika landsting har olika regler för vilka hjälpmedel som beviljas. Ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med hur du går vidare!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2024
Hem och fritid