Till innehållet

Vid en trafikolycka

Det är du som är först på plats vid en olycka eller brand som kan göra störst skillnad. Din insats kan till och med vara skillnaden mellan liv och död.

Om du kommer först till en trafikolycka:

  1. Skaffa dig överblick. Vad har hänt? Hur många är skadade?
  2. Ring 112! Var beredd på att kunna ange var du är, så exakt som möjligt
  3. Skydda olycksplatsen, ställ ut varningstrianglar och slå på varningsblinkers.
  4. Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, till exempel i en brinnande bil, hjälp personen till säkerhet.
  5. Kontrollera andning och puls. Gör hjärt- och lungräddning om det behövs. Stoppa eventuell blödning med dina kläder eller det som du får tag i. Är personen chockad? Då behövs vila, värme och varsamhet.
  6. När räddningspersonal kommit till platsen är de ansvariga, gör som du blir tillsagd eller lämna området.

Kom ihåg!

Det är bättre att göra lite fel än att inte göra något alls. Om ni är flera som kommer till olycksplatsen samtidigt, dela på uppgifterna. En sätter ut varningstriangeln, en annan ringer 112 osv. Om du ser en bil vid sidan av vägen, stanna på säker plats och kolla så att allt är ok.

På olycksplatsen

När det händer en olycka måste räddningstjänst, polis och sjukvård kunna samarbeta ostört. Ditt beteende på en olycksplats är därför viktigt. Hjälp till om det behövs, men visa också lyhördhet för personalens arbete och respektera avspärrningar. Att du följer trafikanvisningar och att du inte fotograferar vid olyckor, är en etisk självklarhet.

Visa respekt för de drabbade

Det händer att privatpersoner filmar och fotograferar skadade eller omkomna människor och lägger ut på sociala medier. Det finns då risk för att bilderna ses av anhöriga eller vänner innan de har fått höra om olyckan från polis eller annan myndighet. Dessutom finns bilderna kvar för all framtid. Visa respekt genom att inte dokumentera en olycksplats om du inte har detta som yrke. Tänk efter hur du själv skulle vilja ha det om du eller någon i din närhet var skadad.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Hem och fritid