Till innehållet

Brandskyddskontroll

En tredjedel av alla bränder i villa, par-, rad- och fritidshus är eldstadsrelaterde. Brandskyddskontroll är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras att anläggningen är hel och sköts på ett bra sätt. Alla fasta förbränningsanordningar, som eldstäder och pannor, ska brandskyddskontrolleras regelbundet.

Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommunen/räddningstjänsten ansvaret för att fasta förbränningsanordningar brandskyddskontrolleras regelbundet. För Växjö och Alvesta kommuner är det alltså vi som har ansvaret, men det är inte vi som utför arbetet. Det gör det företag som via upphandling har fått i uppdrag av oss att sköta brandskyddskontrollerna i respektive kommun. Kontakta därför din lokala skorstensfejarmästare (sotare) om du har frågor om brandskyddskontroll i just ditt hem.

Brandskyddskontrollant i Växjö och Alvesta kommuner

Växjö Sotningsdistrikt AB är den entreprenör som utför brandskyddskontroller åt Växjö och Alvesta kommuner.

Företaget grundades 1990 och skötte då sotningsverksamheten på uppdrag av Växjö kommun. Idag är de ett 20-tal anställda och sköter sotning och brandskyddskontroll även i Alvesta, Sävsjö och Tingsryd kommuner.

Du kan kontakta sotningsdistriktet via telefon och e-post.

Växjö

Telefon: 0470- 78 10 00 e-post: info@vaxjosot.se

Alvesta

Telefon: 0472- 55 49 85 e-post: info@alvestasot.se

Vad kostar det?

För varje brandskyddskontroll tar sotningsdistriktet ut en avgift. Avgiften fastställs årligen av direktionen för Värends Räddningstjänst. Gällande avgifter hittar du nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2023
Hem och fritid