Till innehållet

Sotning (rengöring)

En tredjedel av alla bränder i villa, par-, rad- och fritidshus är eldstadsrelaterde. Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Vid sotning görs förbränningsanordningen och rökkanalen fri från sot. Alla fasta förbränningsanordningar, som eldstäder och pannor, ska sotas regelbundet.

Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommunen/räddningstjänsten ansvaret för att fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler blir sotade. För Växjö och Alvesta kommuner är det alltså vi som har ansvaret, men det är inte vi som utför arbetet. Det gör det företag som via upphandling har fått i uppdrag av oss att sköta sotningsverksamheten i respektive kommun. Kontakta därför din lokala skorstensfejarmästare (sotare) om du har frågor om sotning i just ditt hem.

Sotare i Växjö och Alvesta kommuner

Växjö Sotningsdistrikt AB är den entreprenör som utför sotning åt Växjö och Alvesta kommuner.

Företaget grundades 1990 och skötte då sotningsverksamheten på uppdrag av Växjö kommun. Idag är de ett 20-tal anställda och sköter sotning och brandskyddskontroll även i Alvesta, Sävsjö och Tingsryd kommuner.

Du kan kontakta sotningsdistriktet via telefon och e-post.

Växjö

Telefon: 0470- 78 10 00 e-post: info@vaxjosot.se

Alvesta

Telefon: 0472- 55 49 85 e-post: info@alvestasot.se

Sotningsfrister

Sotningsfrister, det vill säga med vilket intervall en förbränningsanordning ska rengöras, beslutas för Växjö och Alvesta kommuner av Värends räddningstjänst förbundsdirektion. Gällande frister hittar du nedan.

Vad kostar det?

För varje sotningsuppdrag tar sotningsdistriktet ut en avgift. Avgiften fastställs årligen av direktionen för Värends Räddningstjänst. Gällande avgifter hittar du nedan.

Sota själv

Värends räddningstjänst får enligt lag om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § medge (ge
dispens) att en fastighetsägare i Växjö eller Alvesta kommuner själv utför eller låter någon annan utföra sotning på den fastighet personen i fråga bor i. Ett sådant medgivande får endast lämnas om sotningen ur brandskyddssynpunkt kan genomföras på ett säkert sätt.

Ansöka om att själv få sota

För att ansöka om att själv få sota fyller du i blanketten nedan och skickar in till oss.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2024
Hem och fritid