Till innehållet

Rökning

Cigaretter som antänder kläder, möbler och annan inredning är den vanligaste kända orsaken till dödsbränder i Sverige och står för omkring en tredjedel av de dödsbränder som sker.

De gaser som uppstår från glödpyrande textilier kan döda på bara några minuter. Brandvarnare reagerar dessutom senare på glödbränder orsakade av exempelvis tappade cigaretter, än vad de gör på flammande bränder.

Sängrökning är en vanlig orsak till dödsbränder i bostäder. Risken med sängrökning är att somna och tappa den glödande cigaretten på brännbart material som kläder, madrasser och sängkläder.

Om du röker är det viktigt att det finns säkra rutiner

  • Rök inte i närheten av inredning som kan börja brinna.
  • Rök aldrig i sängen eller i andra möbler med tyg och stoppning.
  • Använd stabila tändare och askfat som står stadigt.
  • Blöt askan innan du tömmer askkoppen. Annars är det risk att det tar fyr i soporna.

Tips om hjälpmedel

Det finns särskilda brandförkläden för att förhindra brand i kläder. För att skydda mot brand i soffor eller sängar finns flamskyddade madrasser, madrassöverdrag, sängkläder, kuddar, täcken och filtar.

I de fall där det finns en tydlig brandrisk, till exempel vid sängrökning eller där det skett flera brandtillbud tidigare, kan en mobil sprinkler vara ett alternativ. Sprinklern släcker eller begränsar branden med hjälp av vattendimma. Den kräver fast anslutning till elnätet och behöver installeras av en behörig elektriker.

Fakta om dödsbränder

Sängrökning är en vanlig orsak till dödsbränder i bostäder. Mer än hälften av de som dör i bränder är över 60 år, bor i eget boende och har inte sällan en nedsatt fysisk eller psykisk förmåga som kan vara ett hinder för att snabbt kunna sätta sig i säkerhet vid en brand.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2024
Hem och fritid