Till innehållet

Om oss

Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som sedan 2002 ansvarar för räddningstjänsten för cirka 110 000 invånare i Växjö kommun och Alvesta kommun. Antalet medarbetare är cirka 250, varav ca 190 utgör deltidspersonal. Räddningstjänsten styrs av en politisk direktion bestående av sex ledamöter och sex ersättare. Direktionen beslutar om budget, mål och inriktning av verksamheten samt principiella myndighetsärenden. Under direktionen är förbundschefen ansvarig som verkställande tjänsteman.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2024