Till innehållet

Eldningsförbud

Det är Länsstyrelsen i Kronoberg som kan utfärda eldningsförbud för Kronobergs län. Beslut om eldningsförbud grundar sig på aktuella brandriskprognoser.

Vad innebär ett eldningsförbud?

När det är eldningsförbud är det förbjudet att göra upp öppen eld utomhus. Förbudet gäller även iordningsställda eldstäder.

Vid eldningsförbud är det även förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Det är dock tillåtet att grilla med grillkol/briketter i camping-/trädgårdsgrillar på ben, eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag.

När brandrisken är hög, gäller det dock att vara mycket försiktig även i samband med grillning.

Gällande brandriskprognos

Aktuella uppgifter om brandrisk och eldningsförbud i Kronobergs län hittar du på länsstyrelsens webbplats (se länk i lista i slutet av sidan). Informationen kan även fås via ett automatiskt röstmeddelande på telefon 0470-186 80.

När det är eldningsförbud brukar också Sveriges Radios trafikredaktion informera om detta.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Hem och fritid