Till innehållet

Farlig verksamhet nära dig

Verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen kallas Sevesoverksamhet. En kommun där en Sevesoverksamhet bedrivs är skyldig att tillhandahålla information för dig som bor eller vistas i närheten av anläggningen. Det är viktigt att du som berörs tar till dig informationen så att du vet vad du ska göra om något skulle hända.

Farliga verksamheter i Växjö och Alvesta kommuner

Sevesoverksamheter delas in i två grupper - verksamheter i lägre respektive högre kravnivå. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen än de i den lägre kravnivån och får därmed större skyldigheter enligt lagstiftningen. Nedanstående företag klassas som Sevesoverksamheter inom vårt område. Klicka på den verksamhet du vill veta mer om.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Hem och fritid