Till innehållet

Ägarbyte och uppsägning av avtal

Har du sålt en byggnad eller verksamhet och vill anmäla ägarbyte på ett automatlarm? Eller vill du säga upp ditt avtal med oss? På denna sidan hittar du formulär för respektive ärende. Fyll i och skicka in till oss.

Vid överlåtelse av en fastighet där det finns automatisk brandlarmanläggning med koppling till räddningstjänstens larmmottagningssystem ska räddningstjänsten snarast meddelas skriftligen.

Anläggningsnummer hittar du i räddningstjänstens avtal
Nytt avtal skickas till angiven adress

Om annan än angiven postadressFör avtal kring anslutning av anläggningsägarens automatiska brandlarmanläggning till räddningstjänstens larmmottagningssystem gäller en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen till räddningstjänsten.

Anläggningsnummer hittar du i räddningstjänstens avtal


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2022