Till innehållet

Ansluta ett automatiskt brandlarm till Värends räddningstjänst 

För att få en automatisk brandlarmanläggning ansluten till Värends räddningstjänst skall ett påskrivet avtal finnas mellan anläggningsägaren och räddningstjänsten. I avtalet framgår parternas åtaganden och rättigheter. Till exempel underhåll och test av anläggningen samt räddningstjänstens åtgärd vid utlöst larm.

Så här går det till när ett nytt automatiskt brandlarm ansluts till oss på Värends räddningstjänst:

  1. Vi får information om ny larmanläggning via SOS Alarm AB och tar därefter kontakt med den aktuella kunden. Vill kunden skynda på processen går det bra att ta kontakt med oss direkt.
  2. Kunden förser oss med nödvändig insatsinformation samt skickar in ritningar över anläggningen. På ritningarna ska brandcellsgränser, brandtekniska installationer och placering av brandförsvarstablå synas. Både insatsinformation och ritningar skickas in digitalt via följande länk; lämna insatsinformation om automatiskt brandlarm >
  3. Vi översänder avtal till den kontaktperson hos kunden som kunden angivit. Avtalet signeras av kunden som därefter returnerar ett exemplar till oss.
  4. Kunden kontaktar oss när det är dags att låsa in nycklar för vår åtkomst till anläggningen. Vid detta tillfälle sker fotografering och kontroll av larmet, byggnaden samt orienteringsritningar.
  5. När avtalet är signerat och returnerat och när insatsinformation och orienteringsritningar har inkommit och vi har hanterat dessa uppgifter meddelar vi SOS Alarm AB att larmet kan tas i drift. I samband med driftsättning debiteras kunden en avgift för nyanslutning av automatisk brandlarmsanläggning. Gällande avgifter för automatiska brandlarm hittar du här >

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2022