Till innehållet

Viktig information inför installation av automatiskt brandlarm

Tänk på att konstruera er anläggning så att orsaken till larmet går att kontrollera så snabbt som möjligt från när vi kommer till platsen. Vi vill bryta händelseförloppet i ett så tidigt skede som möjligt.

Optimal lösning för kort insatstid

 • E-post till oss vid utlöst larm, orienteringsritning med utmärkt detektor.
 • Eventuell grind till område öppnas automatiskt vid brandlarm (nyckelcylinder för nödöppning).
 • Blixtlampa som markerar angreppsväg.
 • Fasadnyckelskåp monterat enligt anvisning.
 • Lättförstådda och reviderade orienteringsritningar.

På detta sätt kan vi ta oss snabbt fram till angreppsvägen. Kontrollera orienteringsritningar samtidigt som nyckelskåp öppnas och därefter påbörjas orientering i byggnaden för kontroll av larmorsak.

Räddningstjänstens krav på anläggningen

 • Brandlarmsinstallatör ska vara godkänd enligt senaste versionen av SBF 110.
 • Anläggningen ska i tillämpliga delar uppfylla kraven i senaste versionen av SBF 110.
 • Orienteringsritningarna ska vara utformade enligt senaste versionen av SBF 1021.
 • Anläggningen måste underhållas och provas enligt fastställd norm.
 • Brandlarmsmaterial som används i anläggningen är utfört enligt SS-EN-54.

Information om objektet

 • Ifyllt webbformulär om insatsinformation.
 • Om teknisk möjlighet finns i larmanläggningen kräver vi att e-post om utlöst detektor ska sändas till oss direkt vid larm.
 • I samband med nyanslutning kommer vi vilja ha in ritningar i digital form för att underlätta vårt arbete. På ritningarna ska brandcellsgränser, brandtekniska installationer och placering av brandförsvarstablå synas.

Fasadnyckelskåp

Fasadnyckelskåp/ väggcylinder ägs av anläggningsägaren. Ansvaret för nycklarna ligger på anläggningsägaren med undantag för när vi tar ut nycklarna ur nyckelcylindern (vid insats), då ansvarar vi för nycklarna.

 • Nyckelskåp som är lämpliga är Calmare Nyckelskåp, Nygrens Mekaniska Nyckelskåp och ASSA väggnyckeltub 18 (främst för grindar), men även andra typer av skåp kan fungera så länge de lås vi använder passar.
 • Fasadnyckelskåp ska placeras inom 5 meter från entré till brandförsvarstablå på en höjd av 1,5 till 2,4 meter.
 • Vid fasadnyckelskåp ska blixtljus placeras.
 • Eventuellt inbrottslarm från fasadnyckelskåp ska larmas på egen larmkanal till SOS och ska vara utförd så att det är möjligt att placera tillbaka nyckel i nyckelskåpet efter återställt larm.

Om larmobjektet ligger på en inhägnad tomt

Om tomten där larmobjektet ligger är inhägnad (grind, bom, etc.) behöver vi kunna oss in på tomten vid larm. Följande gäller då:

 • Placering av nyckelskåp/cylinder bör ske inom 5 meter ifrån grinden, höjd 1,5 till 2,4 meter, lämpligen i grindstolpe.
 • Blixtlampa bör monteras både på grind och vid entré till brandförsvarstablå.
 • Motorgrindar bör öppnas automatiskt vid brandlarm och stå öppna vid vår ankomst. Grind med elektriskt slutbleck bör låsa upp vid larm.
 • Sprint eller kätting med möjlighet att använda dubbla hänglås, ett för er nyckel och ett för räddningstjänstens nyckel.

Om det är oklart hur ni ska lösa det, kontakta oss.

Digitala nycklar

Vi är i planeringsstadiet för att införa ett digitalt nyckelsystem. Information om hur systemet kan fungera hittar ni via följande länk; Om digital nyckelhantering för räddningstjänst på Swedlocks webbplats. Länk till annan webbplats.

Vad innebär detta i praktiken?

För att få en smidigare, säkrare och snabbare nyckelhantering kommer möjlighet att fasa ut fasadnyckelskåpen att finnas. Istället kommer vi med vår nyckel in genom entrén och direkt åt brandförsvarstablån samtidigt som vi kan låsa upp ett nyckelskåp innanför skalskyddet.

Anläggningsägaren har egna digitala nycklar som går till sina objekt. Vi har nycklar som vid larm programmeras så de kan låsa upp entrédörr och nyckelskåp och där hämta nycklarna som anläggningsägaren låst in.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022