Till innehållet

Lämna insatsinformation om automatiskt brandlarm

Vid anslutning av automatisk brandlarm till Värends räddningstjänst ska kunden lämna nödvändig insatsinformation samt skicka in ritningar över anläggningen. På ritningarna ska brandcellsgränser, brandtekniska installationer och placering av brandförsvarstablå synas.

Insatsinformation och ritningar skickas in digitalt via formuläret på denna sida.


Ange anläggningsnummer, som du hittar i räddningstjänstens avtal

Ange vilket objektsnamnet är hos SOS alarm AB

Ange gatuadressen och postadressen där larmobjektet ligger.

Ange vilken typ av verksamhet/verksamheter som bedrivs i lokalerna.

Personal, reception, väktare o.s.v. samt tider för när de är på plats.

Ange var nyckelskåpet och brandförsvarstablån är placerad.

Fyll i om det finns brandgasventilation samt var och hur denna styrs

Ange om det finns brandcellsgränser som kan vara viktiga i ett tidigt skede. Kan behöva kompletteras med karta.

Ange om det finns ex. sprinkler, stigarledningar, brandvattenpumpar, var de i så fall är placerade och hur de styrs.

Exempelvis brandfarliga eller explosiva varor eller farliga eller svårutrymda personer.

Ange om det finns delar av någon byggnad, utrustning eller liknande som bör prioriteras vid en räddningsinsats.

Beskriv byggnadens konstruktion. Informationen används för att bedöma eventuell bärighet samt brandspridningsrisk.

Om det finns någon övrig information ni anser att det är viktigt att vi känner till så ange det här.

Telefonnummer kontaktperson 1
Telefonnummer kontaktperson 2
Telefonnummer kontaktperson 3
Kontaktperson för avtal och administration
Kontaktperson för avtal och administration

Ange datum

Observera att brandcellsgränser, brandtekniska installationer och placering av brandförsvarstablå ska synas på ritningarna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2022