Till innehållet

Utrymning

Om det börjar brinna ska alla som bor eller arbetar i en byggnad veta hur man tar sig ut. Gör en utrymningsplan och se till att ni har bestämt en återsamlingsplats. Öva gärna utrymningen.

Antal vägar ut

Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende vägar ut från lokaler där människor vistas mer än tillfälligt. Exempelvis ska det finnas två utrymningsvägar från tvättstugan i ett flerfamiljshus men från ett lägenhetsförråd räcker det med en väg ut.

Planera er utrymning

  • Känner ni till alla utrymningsvägar och har dessa fri passage?
  • Hur ska ni agera om brandlarmet går?
  • Vilka särskilda risker finns i er verksamhet (t. ex. brandfarliga varor)?
  • Hur ser möjligheterna ut för personer med särskilda behov (t. ex funktionsnedsatta personer) att utrymma?

Gör en utrymningsplan och se till att ni har bestämt en återsamlingsplats. Öva gärna utrymningen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Företag och organisationer