Risk för gräsbrand

Risken för gräsbrand är nu stor. Ta det försiktigt med öppen eld i naturen.

Stäng meddelande
Till innehållet

Brandskydd

Du är som ägare och nyttjanderättshavare har det yttersta ansvaret för brandskyddet i en byggnad och verksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018