Till innehållet

Vad kostar det? Taxor och avgifter för automatiska brandlarm

Automatiska brandlarm är förenat med kostnader för nyanslutning, årsavgift, larm utan brandtillbud och ingripande vid fellarm. Varje år beslutar direktionen för Värends Räddningstjänst om taxor och avgifter för automatiska brandlarm. Gällande taxor hittar du på denna sida.

Taxor gällande från och med 2021-07-01.
Beslut att tillämpas fattat av direktionen 2021-06-17.
Moms tillkommer på angivna belopp, dock ej vid det som är myndighetsutövning.

Utryckning för onödigt larm

6080 kronor per larm.

Ingripande vid fellarm

4140 kronor per tillfälle.

Årsavgifter

1980 kronor per år och huvudcentral.

1010 kronor per år och extra undercentral.

560 kronor per timme vid merarbete för stor anläggning (över två timmar)

Nyanslutning av automatisk brandlarmanläggning

2540 kronor per larmanläggning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2023