Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller från klockan 08:00 den 12 juni 2021 och tills vidare.

Stäng meddelande
Till innehållet

Tillstånd

Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Värends Räddningstjänst beslutar om tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018