Till innehållet

Tillstånd

Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Värends Räddningstjänst beslutar om tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018