Till innehållet

Samverkan

För oss är det viktigt att samverka med andra organisationer, både i vardagen och vid stora och extraordinära händelser.

Krissamverkan Kronoberg

Krissamverkan Kronoberg jobbar i samverkan både före, under och efter krisen. Det innebär att vi arbetar tillsammans med att minska sårbarheten eller öka beredskapen att hantera olika händelser, lika väl som att samverka i själva händelsen när en kris inträffar.

Olika aktörer, olika roller

Olika aktörer har olika roller i det svenska krishanteringssystemet. Polisen, landstinget, kommunen, länsstyrelsen och räddningstjänsten har alla olika uppgifter vid en händelse. Ingen har mandat att ta över någon annans ansvar, och ingen kan ensam hantera en allvarlig händelse eller kris. Det ställer höga krav på vår förmåga att samverka.

Gemensamt lärande

En viktig del av samverkan är också kunskapsutbytet mellan organisationerna och det gemensamma lärandet efter en kris.

Räddsam Kronoberg

Räddsam Kronoberg är en länsövergripande samverkansorganisation för räddningstjänst som sedan 2016 är formaliserad i en ekonomisk förening. Medlemmar i föreningen är Värends räddningstjänstförbund, kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg samt räddningstjänsterna i Älmhult, Ljungby och Markaryd kommuner.

Att samverka är inte nytt för räddningstjänsterna i Kronobergs län, men med tiden växte ett behov av en mer långsiktig, strukturerad samverkan inom hela uppdragsområdet fram. Samtalen om en mer formaliserad samverkansorganisation startade i augusti 2014. Under 2015 startade ett treårsprojekt för att bygga upp och driftsätta organisationen och i september 2016 formaliserades Räddsam Kronoberg som en ekonomisk förening.

Organisationsinformation Räddsam Kronoberg

Organisationsnummer: 769634-7934
Postadress: Box 1232, 531 12 Växjö
Fakturaadress: c/o Värends Räddningstjänst, 249000, Box 982, 831 29 Östersund

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023