Till innehållet

Räddningsverksamhet

Värends Räddningstjänst har fyra typer av brandstationer: en heltidsstation, åtta deltidsstationer och två räddningsvärn, varav ett frivilligt. Totalt larmas våra styrkor ut på drygt 1400 uppdrag per år.

Organisation

Styrkor

Värends räddningstjänsts utryckande organisation består av en heltidsstyrka och en deltidsstyrka i Växjö tätort, sju deltidsstyrkor i tätorterna Alvesta, Braås, Ingelstad, Lammhult, Moheda, Rottne och Vislanda, ett räddningsvärn i Grimslöv samt ett frivilligt räddningsvärn i Västra Torsås.

Första insatsperson (FIP)

FIP finns på alla förbundets stationer utanför Växjö centrum. FIP är en resurs som utgörs av en deltidsanställd brandman som har beredskap och tillgång till ett mindre utryckningsfordon hela dygnet. Den aktuella brandmanen kan köra direkt till olycksplatsen utan att åka via sin brandstation och därför vara på plats snabbare och vidta de första viktiga åtgärderna.

En utvärdering av verksamheten visar att arbetssättet möjliggör snabba insatser som kan bidra till kostnadseffektivitet. I genomsnitt är resursen på olycksplats tre minuter innan huvudstyrkan. Vid flera larmtillfällen har FIP själv kunnat lösa situationen. Övriga styrkan har då kunnat undvika utryckningskörning.

Operativ ledning

Den operativa ledningen utgörs av räddningschef i beredskap (RCB), insatsledare (IL) och styrkeledare för respektive hel- och deltidsstyrka.

Styrkeledaren är oftast räddningsledare vid lite mindre händelser där endast en station är larmad. På alla stationer utom räddningsvärnen finns alltid minst en styrkeledare i beredskap.

Insatsledare finns på stationen i Växjö och är normalt sett räddningsledare på alla händelser med fler än en station larmad.

Räddningschef i beredskap larmas vid händelser med två eller fler stationer larmade och jobbar framförallt från stationen i Växjö med att underlätta för insatsledaren ute på olycksplatsen. Det kan handla om att ordna personal för avlösning, hjälpa till med planering och beslutsunderlag för insatsen eller att ha kontakt med media och andra inblandade organisationer.

Utlarmning

Sedan våren 2016 blir alla räddningsstyrkor i Kronobergs län larmade till inträffade händelser enligt systemet dynamisk resurshantering (DRH). Vid utlarmning enligt DRH läggs fokus på att larma rätt förmågor i form av fordon, utrustning och kompetens för det aktuella uppdraget, istället för att utgå från områdesgränser. Vi har också en länsgemensam larmplan, där närmaste styrka eller specialenhet larmas oavsett geografisk tillhörighet.

Utryckning

Anspänningstiden är olika för de olika stationstyperna. För den heltidsanställda personalen gäller att inom 90 sekunder från larm lämna stationen. Deltidsanställd personal ska kunna ta sig från hemmet eller arbetet till brandstationen inom den satta inställelsetiden (fem eller sju minuter beroende på ort). Den personal som ingår i våra räddningsvärn är helt frivillig och har inget krav på sig att inställa sig vid larm.

Räddningstjänstuppdrag

Räddningstjänsten släcker inte bara bränder. Vi blir larmade till många olika typer av olyckor och räddningsuppdrag. De vanligaste olyckstyperna vi blir larmade till är:

  • Trafikolyckor
  • Bränder
  • Utsläpp av farligt ämne
  • Person som är i fara

Uppdrag som inte är räddningstjänst

Utöver olyckor och andra räddningsuppdrag får vi ibland även rycka ut på uppdrag som inte räknas som räddningstjänst. Precis som vid räddningstjänstuppdrag är det SOS Alarm som larmar ut våra styrkor även på ett sådant uppdrag. De vanligaste uppdragstyperna som inte är räddningstjänst är:

  • I väntan på ambulans (IVPA) - Innebär att räddningstjänsten larmas på ett ambulansuppdrag. Det händer när ambulansen har långt till platsen eller är upptagna av andra uppdrag.
  • Automatlarm, ej brand - När en automatiskt brandlarmsanläggning i en byggnad larmar, men det inte brinner. Vid ett automatlarm åker vi alltid till platsen för att kontrollera att det inte brinner och återställa larmet.
  • Hisslarm - När en eller flera personer är instängda i en hiss och hisstekniker/reparatör inte kan hjälpa till inom rimlig tid. Då hjälper någon av våra styrkor personen/personerna ut. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2023