Lammhult

Lammhult brandstation ligger på Asavägen 15 i Lammhult. All personal i Lammhult är deltidsanställd.

Beredskapsstyrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän. Dessutom har man en så kallad FIP-bil som styrkeledaren använder i sin tjänstgöring. FIP är förkortning för första insatsperson.

Personalen har beredskap var tredje vecka. Vid larm ska de ska kunna ta sig från hemmet eller arbetet till brandstationen inom fem minuter.

Lammhult brandstation

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2019