Till innehållet

Växjö

Växjö brandstation ligger på Fagrabäcksvägen 7 i Växjö. Här finns en heltids- och en deltidsstyrka. Ledning och övriga funktioner är också placerade här. Deltidsstyrkan kallas in vid större händelser, när heltidsstyrkan är på en insats som tar lång tid, eller är långt från Växjö tätort.

Växjö heltidsstyrka

Totalt är 39 personer anställda som brandmän i Växjö heltidsstyrka. De bildar fyra arbetslag, med en styrkeledare samt sex brandmän i varje lag.

Två lag tjänstgör varje dygn, ett på dagpass och ett på nattpass. På så sätt har heltidsstyrkan i Växjö beredskap varje dag, dynet runt. Styrkan skall rycka ut inom 90 sekunder efter det att larmet har gått på brandstationen. 

Växjö deltidsstyrka

Växjö deltidsstyrka består av fyra arbetslag med totalt 21 anställda. Arbetslagen har beredskap sju dagar i följd (måndag-måndag) var fjärde vecka året om.

Beredskapsstyrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän. De skall vara insatsklara på nio minuter. Styrkan har hela Växjö kommun som insatsområde.

Ledning och övriga funktioner

Utöver hel- och deltidsstyrkan är operativ ledning, förbundsledning, administration och övriga specialistfunktioner också placerade på Växjö brandstation.

Brandbilar parkerade utanför brandstationen i Växjö

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Om oss