Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller från klockan 10:00 den 30 maj 2020 och tills vidare.

Stäng meddelande

Politik och beslut

Räddningstjänsten styrs av en politisk direktion. Direktionen beslutar om budget, mål och inriktning av verksamheten samt principiella myndighetsärenden. Under direktionen är förbundschefen ansvarig som verkställande tjänsteman.

Direktionen för Värends Räddningstjänst

Värends Räddningstjänsts direktion består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Ledamöterna som kommer från Växjö respektive Alvesta kommun sitter också i kommunernas fullmäktige. Ordförande i direktionen kommer från Växjö kommun.

Irene Bladh (M) Växjö 

Ordförande
irene.bladh@vaxjo.se

Torbjörn Svensson (S) Alvesta

Vice ordförande
torbjorn.svensson@vaxjo.se

Mikael Virdelo (M) Växjö

mikael.virdelo@vaxjo.se

Hagart Valtersson (C) Alvesta

hagart.valtersson@vaxjo.se

Anders Lindoff (S) Växjö 

anders.lindoff@vaxjo.se

Tomas Öhling (M) Alvesta

tomas.ohling@alvesta.se

Anders Bengtsson (C) Växjö

anders.bengtsson2@vaxjo.se

Peter Johansson (S) Alvesta

peter.johansson@alvesta.se

Ricardo Chavez (KD) Växjö

ricardo.chavez@vaxjo.se

Sven-Åke Berggren (C) Alvesta

sven.ake.berggren@alvesta.se

Ann-Christin Eriksson (V) Växjö

ann-christin.eriksson@vaxjo.se

Rune Gustafsson (M) Alvesta

rune.gustafsson@alvesta.se

Carl-Olof Bengtsson (S) Växjö (till och med 2018)

carl-olof.bengtsson@vaxjo.se

Lennart Axelsson (S) Alvesta (till och med 2018)

lennart.axelsson@vaxjo.se        

Direktionens sammanträden

Direktionen sammanträder regelbundet. Om inget annat meddelas, hålls ordinarie möten med direktionen på brandstationen i Växjö med start kl. 13:30. Sammanträdesprotokoll publiceras i dokumentcenter, se länk nedan.

17-18 januari (introduktionsinternat för ny direktion, konstituerande direktionssammanträde)
21 februari (presidiet träffas 11 februari)
26 mars (presidiet träffas 18 mars)
25 april (presidiet träffas 15 april)
13 juni (presidiet träffas 3 juni)
12 september (presidiet träffas 2 september)
17 oktober (presidiet träffas 7 okt)
21 november, beslut om budget och verksamhetsplan 2020, (presidiet träffas 11 november)

Så kan du påverka

Medborgarförslag

Alla medborgare som är folkbokförda i Växjö eller Alvesta kommuner har rätt att lämna medborgarförslag till respektive kommunfullmäktige.

Överklaga beslut

Det finns också möjlighet att överklaga kommunala beslut.

Direktkontakt med politiker

Har du en fråga eller åsikt kan du höra av dig direkt, med post, telefon eller e-post, till direktionen. Det är också möjligt att som medborgare ta direktkontakt med enskilda politiker för att diskutera. Politikern har sedan möjlighet att ta upp frågan i direktionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2019
Om oss