Till innehållet

Politik och beslut

Räddningstjänsten styrs av en politisk direktion. Direktionen beslutar om budget, mål och inriktning av verksamheten samt principiella myndighetsärenden. Under direktionen är förbundschefen ansvarig som verkställande tjänsteman.

Direktionen för Värends Räddningstjänst

Värends Räddningstjänsts direktion består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Ledamöterna som kommer från Växjö respektive Alvesta kommun sitter också i kommunernas fullmäktige. Ordförande i direktionen kommer från Växjö kommun.

Pia Rönn Johansson (V) Växjö

Ordförande
pia.ronnjohansson@vaxjo.se

Irene Bladh (M) Växjö  Växjö

irene.bladh@vaxjo.se

Alf Skogshalm (S) Växjö

alf.skogshalm@vaxjo.se

Torbjörn Svensson (S) Alvesta

vice ordförande
torbjorn.svensson@allbohus.se

Anders Håkansson (SD) Alvesta

anders.hakansson@alvesta.se

Mikael Lindberg (C) Alvesta

mikael.lindberg@alvesta.se

Cheryl Jones Fur (MP) Växjö

cheryl.jones-fur@vaxjo.se

Ricardo Chavez (KD) Växjö

ricardo.chavez@vaxjo.se

Marie-Lousie Gustafsson (S) Växjö

marie-louise.gustafsson@vaxjo.se

Peter Johansson (S) Alvesta

peter.johansson2@alvesta.se

Oskar Andersson (SD) Alvesta

oskar.andersson2@alvesta.se

Helene Andersson (C) Alvesta

Helene.b.andersson@alvesta.se

Örjan Mossberg (V) Växjö

orjan.mossberg@vaxjo.se

Anna Haglund (M) Alvesta

anna.haglund@alvesta.se

Direktionens sammanträden

Direktionen sammanträder regelbundet. Om inget annat meddelas, hålls ordinarie möten med direktionen på brandstationen i Växjö med start kl. 13:30. Sammanträdesprotokoll publiceras i dokumentcenter, se länk nedan. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2023
Om oss