Till innehållet

Politik och beslut

Räddningstjänsten styrs av en politisk direktion. Direktionen beslutar om budget, mål och inriktning av verksamheten samt principiella myndighetsärenden. Under direktionen är förbundschefen ansvarig som verkställande tjänsteman.

Direktionen för Värends Räddningstjänst

Värends Räddningstjänsts direktion består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Ledamöterna som kommer från Växjö respektive Alvesta kommun sitter också i kommunernas fullmäktige. Ordförande i direktionen kommer från Växjö kommun.

Irene Bladh (M) Växjö 

Ordförande
irene.bladh@vaxjo.se

Torbjörn Svensson (S) Alvesta

Vice ordförande
torbjorn.svensson@vaxjo.se

Mikael Virdelo (M) Växjö

mikael.virdelo@vaxjo.se

Hagart Valtersson (C) Alvesta

hagart.valtersson@vaxjo.se

Anders Lindoff (S) Växjö 

anders.lindoff@vaxjo.se

Tomas Öhling (M) Alvesta

tomas.ohling@alvesta.se

Anders Bengtsson (C) Växjö

anders.bengtsson2@vaxjo.se

Peter Johansson (S) Alvesta

peter.johansson@alvesta.se

Ricardo Chavez (KD) Växjö

ricardo.chavez@vaxjo.se

Sven-Åke Berggren (C) Alvesta

sven.ake.berggren@alvesta.se

Ann-Christin Eriksson (V) Växjö

ann-christin.eriksson@vaxjo.se

Rune Gustafsson (M) Alvesta

rune.gustafsson@alvesta.se

Örjan Mossberg (V) Växjö

orjan.mossberg@vaxjo.se

Anna Haglund (M) Alvesta

anna.haglund@alvesta.se

Direktionens sammanträden

Direktionen sammanträder regelbundet. Om inget annat meddelas, hålls ordinarie möten med direktionen på brandstationen i Växjö med start kl. 13:30. Sammanträdesprotokoll publiceras i dokumentcenter, se länk nedan.

  • 4 februari
  • 3 mars
  • 8 april
  • 6 maj
  • 17 juni
  • 26 augusti
  • 7 oktober
  • 4 november
  • 9 december

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2022
Om oss