Till innehållet

Politik och beslut

Räddningstjänsten styrs av en politisk direktion. Direktionen beslutar om budget, mål och inriktning av verksamheten samt principiella myndighetsärenden. Under direktionen är förbundschefen ansvarig som verkställande tjänsteman.

Direktionen för Värends Räddningstjänst

Värends Räddningstjänsts direktion består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Ledamöterna som kommer från Växjö respektive Alvesta kommun sitter också i kommunernas fullmäktige. Ordförande i direktionen kommer från Växjö kommun.

 

Johnny Werlöv (V) Växjö

Ordförande
johhny.werlov@vaxjo.se

Torbjörn Svensson (S) Alvesta

vice ordförande
torbjorn.svensson@allbohus.se

Irene Bladh (M) Växjö  Växjö

irene.bladh@vaxjo.se

Alf Skogmalm (S) Växjö

alf.skogmalm@vaxjo.se

Anders Håkansson (SD) Alvesta

anders.hakansson@alvesta.se

Mikael Lindberg (C) Alvesta

mikael.lindberg@alvesta.se

Magnus P Wåhlin (MP) Växjö

magnus.wahlin@vaxjo.se

Ricardo Chavez (KD) Växjö

ricardo.chavez@vaxjo.se

Marie-Lousie Gustafsson (S) Växjö

marie-louise.gustafsson@vaxjo.se

Peter Johansson (S) Alvesta

peter.johansson2@alvesta.se

Oskar Andersson (SD) Alvesta

oskar.andersson2@alvesta.se

Helene Andersson (C) Alvesta

Helene.b.andersson@alvesta.se

Charlotte Wikell (Mp) Växjö

charlotte.wikell@vaxjo.se

Johan Olesen (S) Alvesta

johan.olesen@alvesta.se

Direktionens sammanträden

Direktionen sammanträder regelbundet. Om inget annat meddelas, hålls ordinarie möten med direktionen på brandstationen i Växjö med start klockan 9.00. Sammanträdesprotokoll publiceras i dokumentcenter, se även länk nedan. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Sammanrrädesdagar 2024

  • 8 februari
  • 23 april
  • 13 juni
  • 12 september
  • 31 oktober
  • 5 december

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2024
Om oss