Alvesta

Alvesta brandstation ligger på Hjortsbergavägen 57 i Alvesta. All personal i Alvesta är deltidsanställd.

Beredskapsstyrkan består av en styrkeledare och fem brandmän. Dessutom har man en så kallad FIP-bil som styrkeledaren använder i sin tjänstgöring. FIP är förkortning för första insatsperson.

Personalen har beredskap var tredje eller var fjärde vecka. Vid larm ska de ska kunna ta sig från hemmet eller arbetet till brandstationen inom fem minuter.

Alvesta brandstation

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2019