Till innehållet

Uppdrag, vision och mål

Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö.

Vårt uppdrag

Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö.

Uppdraget innebär att vi ska:

 • ha förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid
 • informera allmänheten om vår förmåga och hur varning ska ske vid större olyckor
 • genomföra information och rådgivning samt utbildning till enskilda
 • bedriva olycksutredningar
 • verka för att skydd mot andra olyckor än brand åstadkoms
 • samverka med medlemskommunerna i brand, risk- och krishanteringsfrågor samt vid behov medverka i krisledningsarbete
 • genomföra tillsyn
 • utföra andra närliggande uppdrag.

Vår vision

Ett tryggt och olycksfritt samhälle - för alla.

Våra övergipande mål

 • Genomföra uppdragen snabbt och effektivt med rätt kompetens.
 • Aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga
  och hantera olyckor.
 • Vi ska vara en arbetsplats med god hållbarhet vad gäller arbetsmiljö, klimat och
  ekonomisk hushållning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2023