Risk för gräsbrand

Risken för gräsbrand är nu stor. Ta det försiktigt med öppen eld i naturen.

Stäng meddelande
Till innehållet

Uppdrag, vision och mål

Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö.

Vårt uppdrag

Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö.

Uppdraget innebär att vi ska:

 • ha förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid
 • informera allmänheten om vår förmåga och hur varning ska ske vid större olyckor
 • genomföra information och rådgivning samt utbildning till enskilda
 • bedriva olycksutredningar
 • verka för att skydd mot andra olyckor än brand åstadkoms
 • samverka med medlemskommunerna i brand, risk- och krishanteringsfrågor samt vid behov medverka i krisledningsarbete
 • genomföra tillsyn
 • utföra andra närliggande uppdrag.

Vår vision

Ett tryggt och olycksfritt samhälle - för alla.

Våra övergipande mål

 • Vi ska genomföra våra uppdrag snabbt och effektivt med rätt kompetens.
 • Vi ska aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor.
 • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs.
 • Vi ska ha en god ekonomisk hushållning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021