Till innehållet

Vår värdegrund

Vår gemensamma värdegrund vägleder oss i det dagliga arbetet och genomsyrar
vårt agerande och våra beslut. Vårt mål är att alla som arbetar inom Värends räddningstjänst delar och har förståelse våra gundläggande grundläggande värderingar.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är formulerad med åtta värdeord. Ett för varje udd i räddningstjänstens stjärna, med utgångspunkt i Värends räddningstjänst som arbetsgivare, våra medarbetare samt våra invånare.

De åtta värdeorden

Ansvar

Vi är en organisation där ansvar är en viktig del i vår yrkesroll och yrkesutövning.

Ordning

Vi är en organisation med god ordning som skapar ett arbetsklimat som alla kan trivas i.

Respekt

Vi är en organisation där vi som medarbetare visar respekt mot varandra och våra medborgare.

Kvalitet

Vi är en organisation där kvalitet utgör grunden i vårt uppdrag.

Engagemang

Vi är en organisation som uppmuntrar till engagemang som skapar utveckling och ett positivt tankesätt hos medarbetaren.

Omtanke

Vi är en organisation där vi bemöter varandra samt alla vi träffar i vårt yrke med omtanke.

Trygghet

Vi är en organisation som står för trygghet i samhället.

Öppenhet

Vi är en organisation där vi som medarbetare visar öppenhet mot varandra och våra medborgare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024