Till innehållet

Så kan du påverka

Du kan påverka politikerna och följa den politiska diskussionen på olika sätt.

Medborgarförslag

Alla medborgare som är folkbokförda i Växjö eller Alvesta kommuner har rätt att lämna medborgarförslag till respektive kommunfullmäktige.

Överklaga beslut

Det finns också möjlighet att överklaga kommunala beslut.

Direktkontakt med politiker

Har du en fråga eller åsikt kan du höra av dig direkt, med post, telefon eller e-post, till direktionen. Det är också möjligt att som medborgare ta direktkontakt med enskilda politiker för att diskutera. Politikern har sedan möjlighet att ta upp frågan i direktionen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2023