Tillstånd brandfarliga varor

Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd.

Bil fyller tanken

Den som hanterar brandfarliga varor i större omfattning än vad som anges i MSBFS 2013:3 (se länk nedan) skall ha tillstånd för hanteringen.

För att få tillstånd till att hantera brandfarliga varor måste du visa att du har kunskaper om de risker som är förknippade med varorna och kan hantera dem på ett säkert sätt.

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska också utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

Ansöka om tillstånd

För att ansöka om tillstånd fyller du i avsedd blankett nedan och bifogar de dokument som behövs för att räddningstjänsten ska kunna göra en snabb och korrekt handläggning av ärendet.

Anmäla föreståndare

En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Han/hon ska ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet hanteringen ingår i.

För att anmäla föreståndare fyller du i avsedd blankett (se länklista nedan) och skickar in till räddningstjänsten tillsammans med tillståndsansökan.

Vad kostar det?

För tillstånd till hantering av brandfarlig vara tas en avgift ut. Avgiften debiteras i samband med att du får ditt tillstånd. Avgiften fastställs årligen av direktionen för Värends Räddningstjänst. Gällande avgifter hittar du nedan.

Gällande från och med 2019-07-01.
Beslut att tillämpas fattat av direktionen 2019-06-10, § 8

1. Grundbelopp per tillstånd 1965 kronor.

Inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning). Tid därutöver debiteras med timtaxa enligt punkt 2.

2. Timtaxa

980 kronor per timme. Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa (490 kronor).

3. Förlängning av tillstånd

Taxa enligt punkt ett och två (grundbelopp och timtaxa).

4. Byte av ägare eller verksamhetsutövare, grundbelopp

1965 kronor.

5. Avslag med utredning

3925 kronor.

6. Avslag utan utredning

1965 kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2020
Företag och organisationer