Till innehållet

Tillstånd explosiva varor

Enligt lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor. Exempel på explosiva varor är sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar.

Räddningstjänsten prövar, på uppdrag av medlemskommunerna, frågor om tillstånd gällande användning, förvaring, handel och överlåtelse samt överföring inom Sverige. Tillståndet ska prövas i den kommun där verksamheten ska bedrivas.

Ansöka om tillstånd

För att ansöka om tillstånd fyller du i avsedd blankett (se länk nedan) och bifogar de dokument som behövs för att räddningstjänsten ska kunna göra en snabb och korrekt handläggning av ärendet. 

Vad kostar det?

För alla tillstånd tas det ut en avgift. Avgiften fastställs årligen av direktionen för Värends Räddningstjänst. Gällande avgifter hittar du nedan.

Gällande från och med 2023-07-01. Beslut att tillämpas fattat av direktionen 2023-06-08.

Hantering av explosiva varor mindre omfattning (<60 kilo inklusive godkännande av en föreståndare)

1. Grundbelopp

2210 kronor.
Inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning). Tid därutöver debiteras med timtaxa enligt punkt 2.

2. Timtaxa

1105kronor per timme.
Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa (553 kronor).

Hantering av explosiva varor större omfattning (>60 kilo inklusive godkännande av en föreståndare)

1. Grundbelopp

4420 kronor.
Inkluderar fyra timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning). Tid därutöver debiteras med timtaxa enligt punkt 2.

2. Timtaxa

1105kronor per timme. Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa (553 kronor).

Tillstånd till handel inklusive godkännande av en föreståndare

1. Grundbelopp

4420 kronor.
Inkluderar fyra timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning). Tid därutöver debiteras med timtaxa enligt punkt 2.

2. Timtaxa

1105 kronor per timme.
Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa (553 kronor).

Enbart överföringstillstånd, inklusive godkännande av en föreståndare

1. Grundbelopp

2210 kronor.
Inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande).

Godkännande av föreståndare

1. Grundbelopp

2210 kronor.
Inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande).

Avslag

Avslag med utredning

4420 kronor.

Avslag utan utredning

2210 kronor.

Ändring

Ändring av gällande tillstånd

Taxa enligt aktuellt grundbelopp och tillstånd.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Företag och organisationer