Till innehållet

Brandman på heltid

En brandman bidrar till att skapa ett olycksfritt och hållbart samhälle. Förutom larm och räddningsinsatser består jobbet av bland annat utbildning, övning, olycksförebyggande arbete och skötsel av utrustning.

Jobbet som brandman på heltid består av en mängd olika arbetsuppgifter.  Förutom att åka på räddninginsatser vid bränder, sjukdomsfall, trafikolyckor och andra olyckor består arbetet också av utbildning, övning, olycksförebyggande arbete och skötsel av utrustning.

Olycksförebyggande arbete

Att minska risken för bränder och andra olyckor är en av våra viktigaste uppgifter. Genom att träffa invånare, informera om brand- och olycksskydd och hålla utbildningar arbetar våra brandmän föratt skapa ett olycksfritt och hållbart samhälle.

Övningar

Som brandman övar och utbildar man sig teoretiskt och praktiskt varje dag för att på bästa sätt klara av de uppdrag man ställs inför. Det är viktigt att brandmännen är väl förberedda när en olycka inträffar. Därför måste de vara inövade på den utrustning de använder och ha god lokalkännedom i området de verkar i.

Fysisk träning

För att klara av sina uppdrag krävs att den operativa styrkan är i fysiskt god kondition. Varje arbetspass innehåller därför varierad fysisk träning med bland annat styrketräning, löpning, simning, spinning eller innebandy.

90 sekunder

Den styrka av brandmän och operativa ledare som är i tjänst ska alltid vara beredda på att fatta beslut och anstränga sig fysiskt för att på bästa sätt hjälpa de nödställda. Oavsett om vi tränar, övar, sover eller är ute på uppdrag i samhället ska vi vara insatsberedda inom 90 sekunder.

Utbilda dig för att jobba med räddning och säkerhet

MSB:s utbildning i Skydd mot olyckor (SMO) är en tvåårig eftergymnasial utbildning för dig som vill bli brandman och arbeta med räddning och säkerhet. Utbildningen ger dig en examen i säkerhets- och räddningsarbete. Du får kompetens att arbeta inom den kommunala räddningstjänsten eller inom området skydd mot olyckor vid andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter eller företag.

Våra anställningskrav

För att jobba som brandman på heltid hos oss krävs det att du lägst genomgått MSB:s utbildning Räddningsinsats, eller den gamla utbildningen Brandman deltid, samt på ett godkänt sätt genomfört våra anställningstester.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2021
Jobb och karriär