Till innehållet

Brandman på deltid

En brandman på en deltidsstation har många av de arbetsuppgifter som en brandman på en heltidsstation har – men inte hela tiden. Som brandman på deltid rycker du ut vid larm under de dagar du har beredskap. Du åker på räddninginsatser vid sjukdomsfall, bränder, trafikolyckor och andra olyckor inom din stations upptagningsområde. Beredskapen har du på ditt ordinarie arbete och/eller i hemmet. Inom 5-7 minuter ska du kunna rycka ut från den brandstation som du tillhör.

Lediga tjänster

Vi söker brandmän till flera av våra deltidsstationer. Just nu finns tjänster lediga på följande orter:

 • Braås: Till stationen i Braås söker vi tre personer som har möjlighet att ha beredskap under kvällar, nätter och helger.
 • Lammhult: Till stationen i Lammhult söker vi en person som har möjlighet att ha beredskap under kvällar, nätter och helger.

Varför ska jag bli brandman på deltid?

Du ska i första hand bli brandman för att du är intresserad av att göra en samhällsinsats och har en vilja att hjälpa till, både med att förebygga olyckor och vid inträffade olyckor. Det skapas en god gemenskap på deltidsstationerna och du kommer förmodligen få långsiktiga och värdefulla relationer med dina kollegor.

Många arbetsgivare ställer sig positiva till medarbetare som har kompetens inom operativt och förebyggande räddningstjänstarbete. Du kan exempelvis hjälpa din huvudarbetsgivare att utveckla brandskyddsarbetet på din arbetsplats.

Om du är intresserad

Fyll i ansökningsblanketten nedan och skicka in till oss med postadress:

Värends räddningstjänst
Fagrabäcksvägen 7 Box 1232
351 12 Växjö

Alternativt kom in med din ansökan direkt till oss på stationen, Fagrabäcksvägen 7 i Växjö.

Information till huvudarbetsgivare

För att kunna bli deltidsbrandman hos oss krävs att du har din huvudarbetsgivares medgivande. Det är därför viktigt att att din arbetsgivare har god förståelse för yrket och hur det fungerar i praktiken.

Vi har samlat information riktad till huvudarbetsgivare på en egen sida. Följ länken nedan för att komma till sidan.

Hur mycket tid tar det att vara brandman?

Beredskap

Du har beredskap ungefär en vecka i månaden. Ditt schema kan variera beroende på vilken station du tillhör. Beredskapsveckan påbörjas normalt på måndagar kl. 06:00 och avslutas påföljande måndag, samma tid. På vissa stationer i förbundet förekommer speciellt anpassad beredskapstid. Under den tid du har beredskap är du skyldig att befinna dig på ett sådant avstånd till brandstationen att anspänningstiden kan hållas. Anspänningstiden är 5 min (7 min för Moheda och 9 min för Växjö), då ska du vara färdig för utryckning på brandstationen. Ersättning för din beredskapsvecka är enligt nuvarande RIB-avtalet. Biltillägg på 300 kr per beredskapsvecka tillkommer.

Utryckningar

På en mindre ort har deltidsstyrkan sammanlagt omkring 50-60 utryckningar per år. I genomsnitt rycker våra deltidsbranmän ut en timme per beredskap.

Övningar

Övning sker på vardagskvällar (ofta måndag 18:00-20:00) varannan vecka. Varje år tillkommer en heldagsövning, alternativt halvdagsövning, under normal arbetstid och en halvdagsövning under lördag eller söndag.

Vad tjänar man som deltidsanställd brandman?

Värends Räddningstjänst betalar ersättning enligt kollektivavtal för den tid du har beredskap och när du deltar i insatser, övningar och utbildningar.

Vad krävs för att jobba som brandman på deltid?

För att kunna bli deltidsanställd brandman hos oss krävs att du:

 • är över 18 år
 • är frisk och har god kondition
 • är simkunnig
 • inte är mörk- eller höjdrädd
 • gillar lagarbete
 • är stresstålig
 • har körkort
 • klarar våra rekryteringstester
 • bor och/eller arbetar med möjlighet att ta dig till brandstationen inom 5-7 minuter
 • har din huvudarbetgivares och din familjs medgivande

Hur blir jag brandman?

Du som blir antagen utbildas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under sex veckor för att bli brandman på deltid. Utbildningen består av två kurser. Den första kursen är på 2 + 1 veckor och den andra kursen är 3 veckor, den första och andra kursen är inte sammanhängande.

Den första kursen, Kommunal räddningstjänst, består i sin tur av två delar där den första delen är på två veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Den första delen (kurs 1 delkurs A) syftar till att utveckla grundläggande kunskaper inom ämnesområdena brand, räddning, akut omhändertagande, farliga ämnen, miljö och krisstöd. Den andra delen (kurs 1 delkurs B) genomförs på den lokala räddningstjänsten och är en vecka lång.

Den andra kursen, Räddningsinsatsen, är på tre veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Kursen knyter ihop de kunskaper du fått med dig under kurs 1 och ger dig förutsättningar till fördjupade kunskaper inom de olika ämnesområdena. Under slutet av kursen kommer du delta i och öva på olika typer av räddningsinsatser av typen vanligt förekommande olyckor.

Efter genomgången och godkänd kurs 2 utfärdas ett utbildningsbevis från MSB som ger möjlighet att söka fortbildning och vidareutbildning inom MSB:s utbildningssystem.

Utbildningen betalas av Värends räddningstjänst.

Ansökan sker på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning under utbildning

Värends räddningstjänst ersätter, i de fall det är aktuellt, förlorad arbetsinkomst och semesterdagar från ordinarie arbetsgivare under utbildningen.

Fys och hälsa

En gång per år ska hälsoundersökning och rullbandstest enligt AFS 2007:7 rök- och kemdykning genomföras. Arbets-EKG genomförs vid anställning och sedan periodvis beroende på din ålder. Vart 5:e år innan 40 år, vartannat år efter 40 år och varje år efter 50 års ålder.

Rullbandstest

Rullbandstestet inleds med uppvärmning 1 min med 2,5 graders lutning och 1 min med 4 graders lutning. Uppvärmningen är frivillig men rekommenderas. Därefter obligatoriskt test under 6 minuter med 8 graders lutning. Klädseln är kortbyxor, t-shirt, rökdykarunderställ, larmjacka, larmbyxor, andningsskydd i form av stålflaskor utan mask. Stövlar ersätts med idrottsskor. Vikten på utrustningen skall vara 24 kg +/- 0,5 kg.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2024
Jobb och karriär