Till innehållet

Operativ ledare

Inom vår utryckande organisation finns tre olika typer av operativa ledare/befäl: styrkeledare, insatsledare och räddningschef i beredskap.

Styrkeledare (SL)

Styrkeledaren är oftast räddningsledare vid lite mindre händelser där endast en station är larmad. På alla stationer utom räddningsvärnen finns alltid minst en styrkeledare i beredskap.

Insatsledare (IL)

Insatsledare finns på stationen i Växjö och är normalt sett räddningsledare på alla händelser med fler än en station larmad.

Räddningschef i beredskap (RCB)

Räddningschef i beredskap larmas vid händelser med två eller fler stationer larmade och jobbar framförallt från stationen i Växjö med att underlätta för insatsledaren ute på olycksplatsen. Det kan handla om att ordna personal för avlösning, hjälpa till med planering och beslutsunderlag för insatsen eller att ha kontakt med media och andra inblandade organisationer.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Jobb och karriär