Till innehållet

Brandingenjör

En brandingenjör hos oss arbetar med brandsäkerhet inom flera områden. Det kan handla om att förhindra brand genom förebyggande insatser, men det kan också innebära arbete som högst ansvarig räddningsledare under räddningsinsatser.

Utåtriktat och varierat

Ofta samarbetar brandingenjören med andra myndigheter och organisationer vilket gör jobbet utåtriktat och varierat.  Arbetsuppgifterna kan handla om att göra beräkningar av brandskydd för planerad byggnation, göra olika typer av riskbedömningar, utföra tillsyner, göra insatsplaner, ge brandteknisk rådgivning, utföra lednings- och stabsarbete, utbilda personal både internt och externt med mera.

Räddningschef i beredskap

De flesta brandingenjörerna hos oss arbetar också operativt som räddningschef i beredskap.

Våra anställningskrav

Utbildning som krävs är att man genomgått brandingenjörsutbildningen på Lunds Tekniska Högskola  eller Luleå Tekniska Universitet samt har läst den ettåriga påbyggnadsutbildningen ”Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer”. Påbyggnadsutbildning i riskhantering är meriterande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023
Jobb och karriär