Till innehållet

Anställningstester

För att klara av sina uppdrag krävs att den operativa styrkan är i fysiskt god kondition. För att få jobba som heltidsbrandman hos oss krävs därför att du genomför våra anställningstester. Testerna genomförs som en del av rekryteringprocessen när lediga tjänster ska tillsättas. Om du inte klarar alla moment, kan du ändå bli aktuell för anställning genom en samlad bedömning.

Våra FYS-tester vid nyanställning av brandmän och styrkeledare för heltidstjänst består av:

1. Arbetsrelaterat konditions- och styrketest (även kallat "varvet")
2. Fysiska tester (kontroll av rörelseapparat)
3. Löpning (kondition)
4. Simning samt vattenlivräddning (vattenvana)

Läs mer om respektive moment här nedan

1. Arbetsrelaterat konditions- och styrketest (även kallat "varvet")

Varvet har tagits fram med fokus på moment som vi förväntas klara av vid en verklig insats. Det ska inte vara ett maxtest utan ses som en lägsta nivå.

Det arbetsrelaterade varvet består av följande delar:

 • Klippning, tre olika höjder. Knähöjd, midjehöjd och ögonhöjd sett till personen. Varje position skall hållas i 15 sekunder. Momentet är kopplat till vår uppgift vid trafikolycka.
 • Bära två grovslangsväskor 100 meter. Momentet kopplas till slangtransport vid exempelvis skogsbrand.
 • Kliva upp och ner på en stepbräda placerad i markplan med två grovslangväskor 75 gånger. Steghöjden ska vara högst 190 mm. Momentet är kopplat till slangtransport i trapphus.
 • Livräddning 40 meter av en docka med luftpaket, total vikt max 100 kilo. Momentet är kopplat till livräddning av en eller flera personer vid brand.
 • Stegresning av utskjutsstegen upp mot väggen och sedan åter till marken. Momentet är kopplat till att vi på två personer förväntas kunna resa en utskjutsstege
 • Slangindragning 50 meter med vattenfylld slang, inom en ruta på en kvadratmeter. Momentet är kopplat till slangdragning vid rökdykarinsats eller skogsbrand.

Rekommenderad tid för genomförande: 6 minuter 15 sekunder

Testpersonen skall under hela testet vara iklädd följande utrustning:

 • Larmbyxa
 • Larmrock
 • Larmstövlar
 • Hjälm
 • Ryggplatta med stålflaskor 324, utan mask
 • Handskar av eget val

2. Fysiska tester

De fysiska testerna skall inte ses som maxtester. Det vi vill se är att testpersonen är frisk och kan röra sig obehindrat samt att personen har en viss grundstyrka och kondition.

Testerna består av följande:

 • 3 chins
 • Knäböj 40 kilo x 25 repetitioner med fri stång
 • Löpning 3 kilometer (maxtid 13 minuter)

3. Vattentester

Eftersom vi inte har räddningsdykare men förväntas kunna hjälpa nödställda personer i vatten vill vi med våra tester se att testpersonen är simkunnig. Det tidigare förbudet mot att fridyka ner och hämta en nödställd är borta och därför vill vi även att man ska klara neddyk till 3,80 meter och livrädda en docka.

Vattentesterna består av följande:

 • 200 meter fritt sim direkt följt av 100 meter ryggsim. Max tid 8 minuter.
 • 20 meter ansimning följt av längddyk 5 meter, alternativt nerdyk 3,80 meter, och där plocka upp en docka till ytan. Livrädda 25 meter tillbaka. Max tid 1 minut och 30 sekunder.

4. Övriga tester

Dessutom kan tester vid nyanställning bestå av till exempel klaustrofobitest, höjdtest, praktiska tester samt intervju. Dessa definieras dock inte här och kan vid särskild bedömning utgå.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2019
Jobb och karriär