Årskurs 5

Varje år genomgår alla femteklassare i Växjö kommun en brand- och säkerhetsutbildning. Vi besöker klasserna för att berätta om brandskydd, trafiksäkerhet, vattensäkerhet, vår verksamhet med mera.

Lekplats på skolgård

Utbildningen genomförs ute på respektive skola och består av två teoretiska pass på 40 minuter. Passen genomförs med några veckors mellanrum.

Vid våra besök på skolorna lär vi ut grundläggande kunskaper om brand. Det vill säga hur man skall agera för att det inte skall börja brinna och vad man skall göra om det börjar brinna. Vi tar också upp is- och badvett samt säkerhetstänk i trafiken.

Utöver brand- och säkerhetsinformationen berättar vi även om vår verksamhet och vilken roll vi har i samhället.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2019