Till innehållet

Upp i rök

Upp i rök är en utbildning som riktar sig till ungdomar i högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder samt ungdomarnas eget beteende och handlande. Målet är att minska samhällets problem med bränder och annan vandalisering i skolor.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs av Värends Räddningstjänst tillsammans med Polisen och skola, fritidsgård och fältorganisation i Växjö kommun.

Konceptet testades på två skolor under 2015. Därefter beslutade Växjö kommun att samtliga elever i årskurs sju ska genomgå utbildningen.

Innehåll

Utbildningen sker under en halvdag per klass på räddningstjänstens övningsområde Nothemmet. Vi startar i en lektionssal med en filmvisning och efterföljande diskussion under cirka 90 minuter. Därefter går vi ut och genomför ett antal praktiska övningar med individ- och gruppstärkande karaktär.

Alla elever får dessutom utbildning samt praktisk övning i att släcka en brand med hjälp av handbrandsläckare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024