Till innehållet

0470-186 80 - Brandrisk i Kronobergs län

Ring telefonnumret för att få uppgifter om allmän brandrisk och generella eldningsförbud i Kronobergs län.

Eldningsförbud kan utfärdas av länsstyrelsen generellt för Kronobergs län, när detta bedöms skäligt i förhållande till prognosunderlag för brandrisk. Informationen hittar du även på länsstyrelsens webbplats.

Ring 0470-186 80

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023