Till innehållet

116 000 - Journummer för försvunna barn

Som medlem i EU har Sverige krav på att ha ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. På journumret 116 000 kan du dygnet runt anmäla om ditt barn försvinner, anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet, anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj samt söka information om ditt försvunna barn.

Observera att det i ärenden rörande anmälan om försvunnet eller upphittat barn går lika bra att ringa nödnumret 112. Med barn avses åldrarna 0-18 år.

För att nå journumret för försvunna barn, slå 116 000 utan riktnummer. Samtalet är gratis. SOS Alarm besvarar journumret och SOS-operatörerna hanterar samtalen till 116 000 likt ett 112-samtal, men ställer frågor enligt ett särskilt intervjustöd. SOS-operatören ställer endast några få frågor innan samtalet kopplas vidare till polisen som sedan gör en djupare intervju.

Ring 116 000

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023