Till innehållet

Krisstöd

När någon befinner sig i kris är den egna familjen och nära vänner det viktigaste stödet. Men ibland har den drabbade också behov av att träffa och tala med andra och då kan samhället hjälpa till. 

Hjälp från anhöriga

Anhöriga och vänner spelar en väldigt viktig roll för den som har drabbats av en allvarlig händelse. Just då behöver man trygghet, välbekanta rutiner och omhändertagande – och det hittar man ofta främst i det vardagliga, bland sina nära och kära. Därför blir de anhöriga centrala i läkeprocessen.

Det viktigaste man kan göra som en anhörig eller vän är att förmedla att man bryr sig om, visa att man finns där och att man är villig att lyssna.

Hjälp från proffesionella

Det tar tid att komma igenom en svår händelse. Den som känner behov av professionellt stöd för att orka bearbeta det som hänt kan vända sig till sin vårdcentral, eller om det finns andra naturliga kontakter inom vården.

Krisstödsgrupp vid större händelser

I Växjö kommun finns en krisstödsgrupp som kan aktiveras vid händelser som drabbat många människor, till exempel vid en bussolycka. Krisstödsgruppen har till uppgift att minska eller förhindra personliga kriser hos berörd allmänhet i samband med olyckor. I grupperna finns skol- och psykiatrisjuksköterskor, psykologer, socialarbetare och präster. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Olyckor och kris